fbpx


Inspirovali jsme se M. Gandhím, který řekl:   

"Můj život je tím, co chci sdělit světu."

. . .

Naše motto:   "Náš vztah je tím, co chceme sdělit světu."


Dávno před Vztahosférou jsme byli my dva a ještě předtím každý zvlášť. Teď jsme manželé a vychováváme dceru Ellu, která je aktuálně v předškolním věku. K myšlence Vztahosféry nás přivedly naše profese, příběhy lidí okolo nás, průběžné vzdělávání se a jak jinak než vlastní zkušenosti. Ve svých životech jsme si oba zažili vztahy, které byly jak procházkou růžovým sadem, tak chůzí minovým polem. Naše manželství s potěšením řadíme mezi růžové sady. Minová pole jsme s úlevou nechali daleko za sebou.

Vztahovým odborníkem je v našem páru Jana, která vystudovala psychologii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a postgraduální program Lékařská psychologie na 1. Lékařské fakultě UK a je certifikovaným rodinným a systemickým psychoterapeutem. Absolvovala řadu psychoterapeutických výcviků, především systemicky orientovaných. Ve své poradně se 17 let věnuje rodinným, vztahovým a krizovým tématům a pravidelně tato témata školí a přednáší o nich. Martin se svým vzděláním strojního inženýra a 19 lety praxe v managementu a vedení týmů ve výrobních firmách do Vztahosféry přináší spíše pragmatický pohled a na řešení orientovanou energii. Ovšem psychologií už dávno není nepolíbený. Vedle krátkodobých psychosociálních a komunikačních tréninků absolvoval kurz Transakční analýzy a psychoterapeutický výcvik v narativní práci (práce s příběhem) v Institutu pro systemickou zkušenost. A tak netrvalo dlouho, a před necelými třemi let jsme si dopřáli práci "s páry v páru". Dvojice terapeutů je pro partnerské a rodinné poradenství velkou předností a nás to nesmírně baví (stejně jako věříme, že to baví naše klienty). Zvyšující se poptávka po partnerské psychoterapii a poradenstí (vzděláním a zkušenostmi podloženými) a fakt, že mnoho párů se nedostane k odborné pomoci tak rychle, jak by potřebovaly, nás přivedly k myšlence vytvořit projekt, který nabídne pestré formy pomoci. Vedle klasického psychologického párového poradenství Vztahosféra poskytuje nadstavbu v podobě ucelených programů pro páry v různých obdobích a situacích, jako jsou partnerské krize, akutní obtíže, rozvody, rozchody, sňatky.... Pro každou z těchto situací a období jsme vytvořili sérii kroků sestávajících z konzultací, podnětných pracovních materiálů, úkolů, cvičení a dalších technik. Opravdu pyšní jsme na naši kolekci partnerských karet.  Místy má naše forma práce s páry charakter "kurzu" nebo seminářů. Ať už jde o jednorázovou pomoc (například Svatební dar, který jen tak někdo nedostane) nebo dlouhodobou péči (Exkluzivní psychologická a koučovací péče po dobu 12 měsíců), vždy je cílem najít společně cestu do další kapitoly, ve které bude páru nebo jednotlivci (v případě rozchodové / rozvodové psycho-péče) VÝRAZNĚ LÉPE. Výhodou je, že dokážeme páru / jednotlivci poskytnout "první pomoc" takřka okamžitě (maximálně do dvou týdnů od prvního kontaktu) a vedle osobních setkání můžeme začít pracovat i na dálku s využitím vhodné (bezpečné a spolehlivé) techniky (videohovory, chaty), tudíž se nemusíme řídit pouze volnými termíny v naší poradně. 

Jsme ve věku, kdy se mnoho manželství a dlouhodobých vztahů nejen kolem nás rozchází a rozvádí. Přesto jsme do toho šli. Ovšem s velkým respektem a uvědoměním si, jak jsou vztahy křehké, zranitelné a kolik péče potřebují pro to, aby dávaly životu skutečný smysl a radost z nich. Tvrdíme, že manželství se neuzavírá, ale otevírá. Jediné, co jsme uzavřeli, je naše vzájemná dohoda o péči o vztah, kterou s potěšením dodržujeme a průběžně doplňujeme podle toho, jak se vyvíjíme my i potřeby naší rodiny. Baví nás to, a díky vztahosférické práci už víme, že to baví i další páry, které chtějí svůj vztah ochránit před vyhasínáním, vybydleností či zánikem.

 

                                                                                                                                                       Jana Černá Tomanová a Martin Černý